Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình triển khai kế hoạch quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, viết đặt biển hiệu
Ngày đăng 20/08/2012 | 00:00

Sáng 17/8, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch quản lý tổ chức hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, viết đặt biển hiệu.

Sáng 17/8, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch quản lý tổ chức hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, viết đặt biển hiệu.

Tham dự hội nghị có các phòng, ngành Văn hoá – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Công an, MTTQ và các đoàn thể, Chủ tịch- Phó chủ tịch, cán bộ văn hoá – thông tin 14 phường.

Hội nghị quán triệt các nội dung nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị, khắc phục cơ bản tình trạng quảng cáo, quảng cáo rao vặt trái phép, viết đặt biển hiệu sai quy định đưa hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu vào nền nếp theo đúng quy định góp phần tạo cảnh quan đô thị quận xanh - sạch - đẹp.

Theo đó, UBND quận đã đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, viết đặt biển hiệu; tập trung tuyên truyền nội dung kế hoạch của thành phố, quận về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt và viết đặt biển hiệu; đặc biệt tuyên truyền vị trí, địa điểm các bảng thông tin rao vặt miễn phí; các nội dung quy định về viết đặt biển hiệu. Tuyên truyền các quy định của nhà nước về xử lý vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt, viết đặt biển hiệu; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và tham gia quản lý đô thị đến mọi người dân. Đồng thời, phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận và các đoàn thể quần chúng, tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia vào các hoạt động xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo; gắn công tác tuyên truyền với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở.

Tại hội nghị, UBND quận đã yêu cầu UBND 14 phường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có kế hoạch, biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, biển hiệu. Đối với hoạt động quảng cáo rao vặt, các phường phải có kế hoạch và duy trì lực lượng quản lý, làm vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 28 bảng thông tin quảng cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn theo định kỳ hàng tháng; liên tục mở các đợt ra quân xoá bỏ quảng cáo rao vặt trái phép gắn với công tác chỉnh trang đô thị, chú trọng khu vực trọng điểm. Kết hợp kiểm tra, lý và thống kê danh sách các số điện thoại quảng cáo rao vặt đề nghị cắt thuê bao đối với các số điện thoại vi phạm. Đặc biệt, 14/14 phường sẽ tổ chức ra quân định kỳ, trước mắt đợt ra quân đầu tiên thực hiện bóc xoá quảng cáo vào ngày thứ bẩy 18/8/2012.

Đối với biển hiệu, UBND quận đã yêu cầu mỗi phường chọn 02 tuyến phố làm điểm trong năm 2012. Theo đó, các biển hiệu sai quy định sẽ được rà soát, thống kê; các tổ chức, cá nhân có biển hiệu sai quy định được hướng dẫn, ký cam kết thực hiện theo quy định.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm – Phó Chủ tịch UBND quận đã yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể, UBND 14 phường xây dựng kế hoạch, có phương pháp, biện pháp xử lý, quản lý hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt và viết đặc biển hiệu; tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành từ quận tới phường. Đồng thời, đồng chí đã giao phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc bổ sung nội dung thủ tục hành chính, đưa yêu cầu, nội dung, quy định của viết đặt biển hiệu vào quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, theo chỉ đạo trong tháng 8 năm 2012, phòng Văn hoá và Thông tin sẽ phối hợp với một phường tổ chức làm điểm và nhân rộng trong toàn quận về kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt và viết đặt biển hiệu.

Phòng Văn hoá và Thông tin