Văn hóa xã hội

Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình Tổ chức tập huấn công tác Dân số KHHGĐ năm 2013
Ngày đăng 15/07/2013 | 00:00

Ngày 15/7/2013, tại hội trường Nhà Văn hóa phường Đội Cấn, Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức cơ bản về công tác Dân số-KHHGĐ cho cộng tác viên dân số mới được kiện toàn năm 2013 tại 14 phường trên địa bàn Quận.

Ngày 15/7/2013, tại hội trường Nhà Văn hóa phường Đội Cấn, Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức cơ bản về công tác Dân số-KHHGĐ cho cộng tác viên dân số mới được kiện toàn năm 2013 tại 14 phường trên địa bàn Quận.

Đến dự lớp tập huấn có các đ/c đại diện Lãnh đạo Chi Cục Dân số-KHHGĐ Thành phố Hà Nội và hơn 80 đồng chí cộng tác viên dân số 14 phường.

Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng truyền thông, vận động thực hiện công tác dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ và cách cập nhật quản lý hệ thống sổ sách của cộng tác viên.