Văn hóa xã hội

Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về gia đình năm 2013
Ngày đăng 25/07/2013 | 00:00

Sáng 24 tháng 7 năm 2013, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị và Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ba Đình đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước Gia đình cho đối tượng là các đồng chí Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội phụ nữ, trưởng Công an, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cán bộ văn hoá thông tin 14 phường, Chủ nhiệm 9 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình.

Sáng 24 tháng 7 năm 2013, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị và Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ba Đình đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước Gia đình cho đối tượng là các đồng chí Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội phụ nữ, trưởng Công an, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cán bộ văn hoá thông tin 14 phường, Chủ nhiệm 9 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình.

Tới dự và triển khai nội dung tập huấn có: Tiến sỹ Bùi Thị Hồng Thái – Giảng viên khoa tâm lý học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông qua tập huấn, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tư vấn đến đối tượng gây ra bạo lực, đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả phương pháp tư vấn triển khai tại cơ sở trong thời gian tới.