Văn hóa xã hội

Tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, tăng cường ủng hộ người nhiễm HIV/AIDS
Ngày đăng 22/08/2013 | 00:00

Vừa qua, UBND quận Ba Đình phối hợp với Ban Vận động tài chính quỹ hỗ trợ ngư­ời nhiễm HIV/AIDS thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, tăng cường vận động quyên góp ủng hộ cho người nhiễm HIV/AIDS, gây quỹ năm 2013.

Vừa qua, UBND quận Ba Đình phối hợp với Ban Vận động tài chính quỹ hỗ trợ ngư­ời nhiễm HIV/AIDS thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, tăng cường vận động quyên góp ủng hộ cho người nhiễm HIV/AIDS, gây quỹ năm 2013.

Lễ phát động đã nhận được sự quan tâm và tham gia của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, đoàn thể và UBND phường. Ngay tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo ủng hộ 40.000.000 đồng; các doanh nghiệp (trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 10.000.000 đồng); các phư­ờng: Quán Thánh, Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Kim Mã, Thành Công, Điện Biên, Liễu Giai đã tham gia ủng hộ 2.000.000 đồng/phường; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở hành nghề y dư­ợc ngoài công lập cũng tham gia ủng hộ xây dựng quỹ. Tại thời điểm phát động đã có 39 đơn vị ủng hộ với tổng số tiền quyên góp đ­ược: 89.200.000 đồng.

Toàn bộ số tiền quyên góp đã được chuyển về Ban Vận động tài chính quỹ hỗ trợ ngư­ời nhiễm HIV/AIDS thành phố.