Văn hóa xã hội

Đoàn thanh niên phường Phúc Xá với mô hình “Vườn cây thanh niên”
Ngày đăng 24/01/2017 | 15:43

Ngày 21/01, Đoàn thanh niên phường tổ chức buổi lễ ra mắt mô hình “Vườn cây thanh niên” tại địa điểm số 80 phố Tân Ấp, Phúc Xá. Đây là khu vực có điểm chân rác lâu năm của phường, việc triển khai mô hình này sẽ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị xanh- sạch - đẹp.

Đây là công trình thứ 2 trong mô hình “Vườn cây thanh niên” của Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá trong năm 2016, trước đó công trình thứ nhất được triển khai thực hiện hiệu quả tại địa điểm số 81 phố Nghĩa Dũng. Mô hình đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần duy trì, bảo vệ cảnh quan môi trường và trật tự an toàn giao thông trên tuyến phố.

Thông qua việc triển khai mô hình “Vườn cây thanh niên” nhằm xây dựng một môi trường sống “Sáng, xanh, sạch, đẹp” và không có rác thải; Thiết lập vườn hoa, cây xanh tại các điểm chân rác để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đổ rác đúng nơi quy định.

                                                                Phạm Thị Nết – CB VHTT