Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổng kết 10 năm thực hiện phâp lệnh dân số (2003 - 2013)
Ngày đăng 21/10/2013 | 00:00

Sáng 18/10/2013, quận Ba Đình tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013). Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND-Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ quận Ba Đình chủ trì hội nghị

Sáng 18/10/2013, quận Ba Đình tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013). Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND-Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ quận Ba Đình chủ trì hội nghị

10 năm qua, việc thực hiện Pháp lệnh dân số đã đem lại nhiều kết quả khả quan, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Đảng ủy, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân trong quận. Hàng năm HĐND quận đều có nghị quyết giao chỉ tiêu về công tác Dân số, UBND quận ban hành quyết định giao chỉ tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3+ đến các phường... Cán bộ và nhân dân trong quận đã ý thức được quyền, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện chính sách dân số-KHHGĐ. Chính vì vậy, trong những năm qua quận Ba Đình đã khống chế được mức sinh và dần đưa mức sinh đi vào ổn định. Tính đến thời điểm hiện nay, tại quận đã cơ bản đạt mức sinh thay thế. Bên cạnh đó, quận Ba Đình đã đưa các mô hình nâng cao chất lượng dân số vào nội dung hoạt động hàng năm, trong đó tiêu biểu là đề án "Chuẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh" để từng bước đạt mục tiêu chiến lược về công tác Dân số giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND quận đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành dân số-KHHGĐ đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời đồng chí cũng nhân mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác DS-KHHGĐ. Hàng năm xây dựng thêm chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể. Tăng cường công tác giám sát của HĐND các phường.

- Tiếp tục kiên trì và đổi mới công tác truyền thông, đi vào chiều sâu, đến từng hộ gia đình và nhóm đối tượng cần vận động tuyên truyền; phối hợp và làm mới các nội dung tuyên truyền với các phường phong phú và đa dạng khác nhau.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số, quan tâm chế độ chính sách và động viên khen thưởng kịp thời.

- Phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đặc biệt giữa cơ quan y tế và dân số để nâng cao hiệu quả công tác DS-KHHGĐ.

- Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Pháp lệnh Dân số và những quy định liên quan về dân số-KHHGĐ, xây dựng quy mô dân số ổn định, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Cảnh Nhạc - Phó tổng cục trưởng tổng cục Dân số Việt Nam đã tặng bằng khen của Bộ Y tế cho Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Ba Đình đã có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số.

Nhân dịp này UBND quận Ba Đình cũng đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số giai đoạn 2003-2013.