Văn hóa xã hội

Phòng LĐTBXH quận tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn rà soát người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn quận năm 2013
Ngày đăng 28/11/2013 | 00:00

Ngày 26/11/2013, được sự chỉ đạo của UBND quận, phòng LĐTBXH quận đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn rà soát người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn quận năm 2013 đến các đồng chí điều tra viên là cán bộ làm công tác xã hội, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, đại diện Hội người khuyết tật 14 phường.

Ngày 26/11/2013, được sự chỉ đạo của UBND quận, phòng LĐTBXH quận đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn rà soát người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn quận năm 2013 đến các đồng chí điều tra viên là cán bộ làm công tác xã hội, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, đại diện Hội người khuyết tật 14 phường.

Mục đích của kế hoạch rà soát nhằm thu thập những thông tin đặc trưng về độ tuổi, gia đình, việc làm, tình trạng bệnh tật, mức độ và nhu cầu điều trị bệnh, những nhân tố tác động tới quá trình điều trị và nhu cầu trợ giúp của người người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn, nhằm phục vụ công tác quản lý, xây dựng và tham mưu các chính sách, giải pháp trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí quận Ba Đình giai đoạn 2013-2020.

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở phỏng vấn, thu thập thông tin bằng phiếu các thông tin về người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có hộ khẩu KT1 và KT2 trên địa bàn quận.

Thời gian thực hiện rà soát đến 25/12/2013.