Văn hóa xã hội

Trung tâm Y tế quận Ba Đình hưởng ứng "Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS"
Ngày đăng 04/12/2013 | 00:00

Sáng ngày 29/11/2013, tại UBND quận - 25 Liễu Giai, cán bộ trung tâm y tế quận Ba Đình đã tổ chức mít tinh, diễu hành tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS.

Sáng ngày 29/11/2013, tại UBND quận - 25 Liễu Giai, cán bộ trung tâm y tế quận Ba Đình đã tổ chức mít tinh, diễu hành tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS.

Sau lễ phát động, đoàn tuyên truyền cổ động gồm 30 xe mô tô, ô tô với pano băng zon, khẩu hiệu diễu hành qua các tuyến phố chính của quận để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Tiếp đó, phòng TTGDSK Trung tâm y tế đã tổ chức buổi truyền thông trực tiếp phòng chống HIV/AIDS cho nhân dân trên địa bàn 14 phường để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là của những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao; mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội; tham gia các hoạt động, phòng chống HIV/AIDS.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, giúp người dân có thêm hiểu biết về HIV/AIDS sẽ giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, tuyên truyền người dân biết đến địa chỉ tin cậy để người nhiễm HIV/AIDS, được tư vấn xét nghiệm chăm sóc và điều trị miễn phí tại 12 Lê Trực, 112 Đốc Ngữ Ba Đình Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình.