Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức lễ hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về dân số 2013
Ngày đăng 09/12/2013 | 00:00

Ngày 06/12/2013, UBND – Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình tổ chức lễ hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2013 với chủ đề: ‘‘Già hoá dân số - Những thách thức trong chăm sóc người cao tuổi’’.

Ngày 06/12/2013, UBND – Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình tổ chức lễ hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2013 với chủ đề: ‘‘Già hoá dân số - Những thách thức trong chăm sóc người cao tuổi''.

Tham dự lễ hưởng ứng có đồng chí Tạ Quang Huy-Chi cục trưởng chi cục Dân Số-KHHGĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Cao Thị Ngọc Lan – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Đặng Văn Tường – Phó Bí thư Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND-UBND các phường, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ 14 phường; cộng tác viên dân số; các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận.

Tại lễ hưởng ứng, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Uỷ viên thường vụ - Phó chủ tịch UBND –Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng hành động như sau:

Một là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân từ quận đến cơ sở cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác Dân số với sự phát triển kinh tế-xã hội; đưa công tác Dân số thành một nội dung quan trọng trong chương trình công tác của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt cụ thể hóa Chỉ thị 20-CT/QU ngày 4/12/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2013-2020.

Hai là: Cấp uỷ, chính quyền thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trung ương, Lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cần tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ.

Ba là: Mặt trận tổ quốc và cả hệ thống chính trị tiếp tục làm tốt công tác vận động gắn với phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phải coi công tác Dân số là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Dân số, xử lý đúng quy định những cán bộ đảng viên vi phạm chính sách dân số. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, tự giác chấp hành của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác DS-KHHGĐ.

Kết thúc lễ hưởng ứng, đoàn xe tuyên truyền gồm 5 xe ô tô và 30 xe máy đã đi dọc các tuyến phố chính trên địa bàn quận để cổ động cho các hoạt động về công tác dân số-KHHGĐ.