Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức hội nghị đánh giá, giám sát công tác giảm nghèo năm 2013
Ngày đăng 13/12/2013 | 00:00

Ngày 12/12/2013, phòng LĐ-TB&XH quận tổ chức hội nghị đánh giá, giám sát công tác giảm nghèo trên địa bàn năm 2013.

Ngày 12/12/2013, phòng LĐ-TB&XH quận tổ chức hội nghị đánh giá, giám sát công tác giảm nghèo trên địa bàn năm 2013.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTBXH thành phố. Các đồng chí đại diện các Ban Đảng Quận ủy, thành viên Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo quận, các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQ và cán bộ làm công tác xã hội 14 phường.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự họp đã đóng góp những ý kiến xây dựng nhằm đánh giá, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo tại cơ sở trên cơ sở tập trung vào các vấn đề về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Uỷ đảng, Chính quyền và tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi người dân về chương trình giảm nghèo. Đồng thời đóng góp những kinh nghiệm về tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo tạo điều kiện cho người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần vào kết quả giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận.