Văn hóa xã hội

Hội LHPN quận Ba Đình tổng kết công tác năm 2013
Ngày đăng 30/12/2013 | 00:00

Ngày 25/12/2013 Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Ngày 25/12/2013 Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Năm 2013, các cấp Hội đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1973 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 83 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013 được tổ chức với nội dung phong phú, hình thức đa dạng; công tác chỉ đạo thi đua, khen thưởng có đổi mới, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của cơ sở; việc lấy ý kiến của cán bộ, hội viên tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được tổ chức sâu rộng; các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ đ­ược quan tâm, đặc biệt là trong dịp lễ tết; công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam gắn với rèn luyện chuẩn mực người phụ nữ Thủ đô tiếp tục được duy trì; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, bảo vệ môi trường tiếp tục được triển khai theo hướng cụ thể, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Công tác phát triển tổ chức hội, phát triển hội viên, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ hội có nhiều đổi mới từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác phụ nữ trong tình hình mới. Báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng cơ bản đi vào nền nếp, các phường nghiêm túc tham gia thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của quận và Thành phố, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đội ngũ cán bộ Hội đã cố gắng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Nhân dp này, Hi LHPN qun đã biểu dương 20 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, trong đó, 02 đơn vị được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 08 đơn vị được nhận Bằng khen của Hội LHPN Thành phố Hà Nội; 14 chi, tổ phụ nữ và 23 cá nhân được Hội LHPN quận tặng Giấy khen.