Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác Dân số- KHHGĐ năm 2017
Ngày đăng 16/02/2017 | 16:59

Ngày 15/02, quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác Dân số-KHHGĐ năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận; Trưởng các ban ngành đoàn thể, Phó chủ tịch UBND phụ trách công tác văn hóa xã hội-Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ 14 phường và cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ 14 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Tố Tâm – Giám đốc Trung Tâm Dân số-KHHGĐ quận báo cáo tóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và triển khai kế hoạch chiến dịch. Theo đó, mục tiêu đề ra trong năm là: Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác Dân số-KHHGĐ; tăng cường công tác truyền thông giáo dục và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu về Dân số-KHHGĐ; duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh. Phấn đấu giảm tỷ xuất sinh thô 0.02% 0 so với kết quả thực hiện năm 2016; tỷ số giới tính khi sinh: 105-108 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 78%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 86%; tỷ lệ sử dụng BPTT hiện đại 79,5%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND-Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ quận  ghi nhận sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận trong các hoạt động tham mưu và chủ trì thực hiện nhiệm vụ về công tác Dân số năm 2016. Đồng chí yêu cầu cần có giải pháp đồng bộ và tích cực, chú trọng đến các hoạt động nâng cao chất lượng Dân số, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo quận, các phòng, ban, ngành, UBND 14 phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm để công tác Dân sô-KHHGĐ đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016./.

Trung tâm Dân số-KHHGĐ