Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình thực hiện tốt việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong trong năm 2014
Ngày đăng 12/02/2014 | 00:00

Trong 2 năm 2012 và 2013, thành phố đã giải quyết 06 đợt trợ cấp đối với thanh niên xung phong với tổng số 3.491 trường hợp, đạt 85% tổng số dự kiến các trường hợp được hưởng trợ cấp thanh niên xung phong.

Trong 2 năm 2012 và 2013, thành phố đã giải quyết 06 đợt trợ cấp đối với thanh niên xung phong với tổng số 3.491 trường hợp, đạt 85% tổng số dự kiến các trường hợp được hưởng trợ cấp thanh niên xung phong.

Nhằm thực hiện kế hoạch của thành phố về giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong trong năm 2014, trong thời gian qua, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các phường tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, xác minh đối tượng lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp, đảm bảo giải quyết đúng người, đúng chế độ, đúng quy trình. Theo đó, chủ trương giải quyết trợ cấp đối với TNXP của Chính phủ, hướng dẫn các đối tượng lập hồ sơ được thông tin trên hệ thống loa truyền thanh phường, đảm bảo niêm yết công khai danh sách các đối tượng trong diện trợ cấp. Đồng thời các phòng chuyên môn có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, rà soát hồ sơ, đảm bảo các hồ sơ đủ điều kiện, đúng đối tượng; đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện sẽ được trả lại để UBND phường tiếp tục hoàn thiện. Việc xét duyệt hồ sơ được UBND quận chú trọng, chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên, tránh sảy ra nhầm lẫn, sai sót và xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp cố ý khai man hồ sơ.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận hồ sơ trợ cấp đối với thanh niên xung phong từ ngày 10 đến 15/3/2014, tháng 6/2014, tháng 9/2014 và tháng 12/2014.