Văn hóa xã hội

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn công tác tổ chức cán bộ và chế độ chính sách năm 2014
Ngày đăng 14/04/2014 | 00:00

Ngày 12/4/2014, tại 180 phố Trấn Vũ, Trung tâm BDCT phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2014. Tham dự tập huấn có hơn 50 các ông bà là trưởng, phó và chuyên viên các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận.

Ngày 12/4/2014, tại 180 phố Trấn Vũ, Trung tâm BDCT phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2014. Tham dự tập huấn có hơn 50 các ông bà là trưởng, phó và chuyên viên các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận.

Ông Nguyễn Thanh Bình, chuyên viên cao cấp của Vụ Công chức-Viên chức, Bộ Nội vụ đã truyền đạt các nội dung cơ bản của công tác cán bộ và chế độ chính sách.

Ngoài ra, giảng viên đã cung cấp cho học viên một số nội dung Nghị định, Thông tư, quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan hành chính và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.