Văn hóa xã hội

Ba Đình: Nghiêm cấm mọi hình thức để xe ô tô trong khuôn viên các trường học
Ngày đăng 01/03/2017 | 17:34

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh trường học, ngày 28/2, UBND quận ban hành công văn số 282/UBND-VP về việc nghiêm cấm mọi hình thức để xe ô tô trong khuôn viên các trường học trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận đề nghị Thủ trưởng các phòng, ngành; UBND các phường;  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc quận nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:  

1. Từ ngày 01/3/2017 nghiêm cấm các trường học công lập cho thuê, mượn địa điểm trường học và tổ chức trông giữ xe ô tô trong khuôn viên trường học dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không đi xe máy, xe đạp điện trong trường học. Hiệu trưởng nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an quận chủ trì thành lập tổ kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo an ninh trường học, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, trụ sở làm việc.

3. UBND 14 phường phối hợp với các trường đóng trên địa bàn, các phòng, ngành có liên quan kiểm tra công tác an ninh trường học; Thực hiện tốt việc truyên truyền, vận động nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trường học, cảnh quan sư phạm.

 

Phòng VHTT