Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức lớp Tập huấn Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa năm 2014
Ngày đăng 22/05/2014 | 00:00

Sáng ngày 21 /5 /2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình tổ chức khai mạc lớp Tập huấn Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa năm 2014

Sáng ngày 21 /5 /2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình tổ chức khai mạc lớp Tập huấn Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa năm 2014

Ông Chu Văn Thiện - Thanh tra viên chính sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội đã đến dự khai mạc và giảng bài cho lớp tập huấn. Cùng tham dự có đ/c Nghiêm Đức Hùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chuyên viên; các đ/c là lãnh đạo và chuyên viên Công an Quận; Đội An ninh nhân dân; Đội Quản lý hành chính Công an Quận; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 2; Đội Quản lý thị trường số 3; Phòng Lao động TB-XH; Phòng Kinh tế; Phòng Tài chính kế hoạch; Đội Kiểm tra liên ngành; các đ/c Phó Chủ tịch phụ trách VH-XH, Trưởng công an và cán bộ VH-TT 14 phường

Lớp tập huấn đã được nghe ông Chu Văn Thiện triển khai các văn bản quy định, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế về kiểm tra, lập biên bản, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực dịch vụ văn hóa. Đây là những nội dung cơ bản và cần thiết cho những các bộ làm công tác quản lý dịch vụ văn hóa trong quá trình thực thi nhiệm vụ.