Văn hóa xã hội

MTTQ tổ chức hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ngày đăng 30/05/2014 | 00:00

Ngày 28/5/2014, tại 18b Lê Hồng Phong, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận Ba Đình tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa các nhân, nói đi đôi với làm” tới Chủ tịch MTTQ và trưởng ban CTMT tại 14 phường.

Ngày 28/5/2014, tại 18b Lê Hồng Phong, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận Ba Đình tổ chức Hội nghị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa các nhân, nói đi đôi với làm" tới Chủ tịch MTTQ và trưởng ban CTMT tại 14 phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí PGS-TS Ngô Văn Thạo – Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề của năm là "nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

GS-TS Ngô Văn Thạo đã tập trung giới thiệu các nội dung như: tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm, về chống chủ nghĩa cá nhân, về nói đi đôi với làm.

Trong quá trình nói chuyện, GS-TS Ngô Văn Thạo cũng lồng ghép nội dung về Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc giới thiệu tới Hội nghị. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong công cuộc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường chính trị ổn định, đảm bảo môi trường hòa bình và nhất là không có những hành động làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.