Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông
Ngày đăng 16/06/2014 | 00:00

Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng phòng Bưu chính viễn thông- Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đến giảng bài cho lớp tập huấn.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng phòng Bưu chính viễn thông- Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đến giảng bài cho lớp tập huấn.

Ngày 13 /6 /2014, tại 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác Bưu chính viễn thông năm 2014.

Tham dự lớp tập huấn về công tác Bưu chính viễn thông năm 2014 có lãnh đạo và chuyên viên phòng VHTT, UBND 14 phường và chủ các điểm truy cập internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn 14 phường.

Các học viên đã nghe ông Nguyễn Tiến Sỹ phố biến các Nghị định, Thông tư và Quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý bưu chính viễn thông và internet.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông và chủ các cơ sở truy cập Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nắm rõ được các quy định của Nhà nước về bưu chính viễn thông để quản lý và hoạt đông theo đúng quy định.