Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức tập huấn công tác ban hành văn bản và theo dõi thi hành pháp luật năm 2014
Ngày đăng 01/08/2014 | 00:00

Ngày 29/7/2014, tại 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Phòng Tư pháp quận Ba Đình tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ban hành văn bản và theo dõi thi hành pháp luật năm 2014.

Ngày 29/7/2014, tại 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Phòng Tư pháp quận Ba Đình tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ban hành văn bản và theo dõi thi hành pháp luật năm 2014.

Tham dự tập huấn có các ông bà là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc quận và lãnh đạo, cán bộ chuyên trách 14 phường.

Tại lớp tập huấn, Tiến sỹ Đoàn Thị Tố Uyên đã truyền đạt các nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Đây là những nội dung cần thiêt đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tham mưu cho lãnh đạo ban hành văn bản đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thể thức theo quy định của pháp luật.