Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận
Ngày đăng 06/08/2014 | 00:00

Ngày 06/8/2014, tại hội trường Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình khai mạc đợt học tập bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận.

Ngày 06/8/2014, tại hội trường Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình khai mạc đợt học tập bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận.

Đến dự khai mạc lớp học có đồng chí Cao Thị Ngọc Lan- Phó Bí thư thường trực Quận ủy, các đồng chí UVTV Quận ủy, lãnh đạo UBND quận, Trưởng, phó các ban Đảng Quận ủy cùng hơn 300 cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn quận.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè đã nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo- Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo những nội dung cơ bản trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám và lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; cập nhật tình hình thời sự thế giới, trong nước; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô và quận trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Sau lớp học ngày 06/8, quận Ba Đình tiếp tục tổ chức 5 lớp giáo dục chính trị hè năm 2014 cho 2200 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường TH, THCS và Mầm non trực thuộc quận từ ngày 06/8 đến hết ngày 14/8/2014 .

BTG