Văn hóa xã hội

Ba Đình: Triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017 - 2018
Ngày đăng 17/03/2017 | 08:25

Nhằm xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc và tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngày 10/3 UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch 76/KH-UBND về phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017 - 2018.

03 mục tiêu được quận đề ra là: Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình y tế thực hiện triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá; xây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà hàng trên địa bàn quận.

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 14 phường, tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá tới các tầng lớp nhân dân; tổ chức kiểm tra và xử phạt các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá, giám sát các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành; xây dựng và triển khai kế hoạch quy định không hút thuốc nơi công sở và nơi làm việc. Đặc biệt, giao UBND 14 phường xây dựng ít nhất 01 mô hình kinh doanh, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng “Môi trường không khói thuốc” bắt đầu từ năm 2017.

Phòng VHTT