Văn hóa xã hội

Ba Đình: Triển khai phương án chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện
Ngày đăng 17/03/2017 | 08:46

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục mở rộng công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện từ tháng 4/2017, UBND quận Ba Đình sẽ thực hiện công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn quận có 34.252 người được hưởng tiền mặt, thuộc 447 tổ hưu tương ứng với số tiền chi trả là 140.624 tỷ đồng. Phương án chi trả được thực hiện như sau:

1. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được thực hiện trong 03 ngày, trong đó có 01 ngày vét; thời gian chi trả được bố trí từ ngày 04 đến 12 hàng tháng.

2. Địa điểm chi trả được thực hiện tại 43 điểm, trong đó có 08 điểm tại UBND phường, 35 điểm tại các nhà văn hóa, khu dân cư, trạm tuần tra.

Để việc chi trả thực hiện hiệu quả, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 14 tăng cường công tác tuyên truyền về kế hoạch 64/KH-UBND của UBND quận; kịp thời thông báo tới nhân dân, các bác tổ trưởng dân phố, đặc biệt là các đối tượng hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội về phương án chi trả mới để nhân dân biết và thực hiện theo quy định.

Phòng VHTT