Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố năm 2014
Ngày đăng 11/09/2014 | 00:00

Ngày 11/9/2014, tại 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với phòng Nội vụ quận Ba Đình tổ chức 2 lớp tập huấn "Tổ chức và hoạt động của tổ dân phố " năm 2014.

Tham dự tập huấn có 475 các ông bà là tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư và cán bộ Văn phòng UBND 14 phường.

Ông Nguyễn Xuân Điệp - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội về dự và giảng bài cho lớp tập huấn; ông Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình đến dự và phát biểu khai mạc.

Lớp tập huấn đã được nghe ông Nguyễn Xuân Điệp triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố và hướng dẫn việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa tổ dân phố dân với Ban công tác Mặt trận tại địa bàn dân cư. Đây là những kiến thức cần thiết cho độ ngũ cán bộ tổ dân phố sau khi được kiện toàn, củng cố và sắp xếp tổ dân phố theo Đề án 06 của Thành ủy Hà Nội.