Văn hóa xã hội

Hội nghị tọa đàm “Thanh niên với Đảng – Đảng với Thanh niên”
Ngày đăng 30/03/2017 | 15:43

Ngày 26/3, BCH Đoàn phường Phúc Xá tổ chức tọa đàm với chủ đề với ựu tham gia của hơn 40 đoàn viên, thanh niên đến từ các chi đoàn phường.

Tại buổi tọa đàm, đã có 11 ý kiến trao đổi và đối thoại của thanh niên với cấp ủy Đảng về: Vị trí, vai trò của thanh niên với Đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên với đối tượng là thanh niên đường phố, thanh niên nhập cư. Đồng thời, thảo luận và đánh giá những mặt tồn tại khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác Đoàn, đội trên địa bàn phường. Các giải pháp cụ thể đã được các đoàn viên thanh niên đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả 6 nội dung, 8 nhóm giải pháp về công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, kết nạp Đảng cho thanh niên ưu tú với đối tượng là thanh niên đường phố, thu hút tập hợp thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn, từng bước xây dựng Đoàn lớn mạnh về tổ chức, tư tưởng và chính trị; vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến của đoàn viên nêu ra đều được các đồng chí lãnh đạo giải đáp cụ thể. Các chương trình, hoạt động trên đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy niềm tự hào của đoàn viên, thanh niên phường Phúc Xá về Đảng, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng đối với sự nghiệp phát triển của thanh niên, cũng như vai trò tiên phong của thanh niên với sự nghiệp xây dựng, phát triển Đảng.

                                                Phạm Thị Nết – CB VHTT