Văn hóa xã hội

Vai trò của phụ nữ trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị
Ngày đăng 07/04/2017 | 14:20

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN thành phố Hà Nội, của quận Ba Đình, các cấp Hội phụ nữ quận đã tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị - bảo vệ môi trường. Các mô hình “Xóa bỏ chân rác và rác thải sinh hoạt trong địa bàn dân cư”; mô hình“Tuyến phố không rác”; mô hình “Tuyến phố hoa đăng” góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp; đã được sự ghi nhận, đánh giá cao của nhân dân và cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở. Tính đến 31/3/2017 phụ nữ quận đã nghiệm thu, ra mắt 24 mô hình.

Để thực hiện mô hình, Hội LHPN quận chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, khảo sát 35 điểm chân rác tồn đọng trên các địa bàn dân cư, lên phương án, xây dựng market. Đồng thời, tìm nguồn xã hội hóa, huy động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ nhân lực, vật lực, kinh phí…để thực hiện xóa bỏ các điểm chân rác, biến các điểm đó thành vườn hoa, sân chơi cho trẻ em.

Thông qua việc triển khai thực hiện mô hình, tạo sự chuyển biến cơ bản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng quận Ba Đình sáng - xanh - sạch - đẹp.

                                                             Hội LHPN quận Ba Đình