Văn hóa xã hội

Ngày hội đọc sách n¨m häc 2016 – 2017
Ngày đăng 21/04/2017 | 15:40

Ngày 19/4, trường Tiểu học Thủ Lệ và phụ huynh học sinh nhà trường tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học 2016 - 2017 với sự tham gia của cán bộ, giáo viên, các em học sinh và đông đảo phụ huynh nhà trường tham gia.

Tại ngày hội các em học sinh được tham gia 3 nội dung: Thi giíi thiÖu s¸ch; trao đối sách tại các gian hàng và giao lưu, giải các câu đố về chủ điểm sách. Cũng tại ngày hội nhà trường đã tæ chøc đấu giá sách để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

 

Thông qua ngày hội nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đọc trong việc bồi dưỡng kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; qua đó hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

 

Trường Tiểu học Thủ Lệ