Văn hóa xã hội

Phường Điện Biên tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Ngày đăng 01/09/2017 | 17:49

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết; đồng thời giao nhiệm vụ cho các địa bàn dân cư trực tiếp phối hợp dập dịch, ra quân vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lật, úp khay nước, đồ chứa nước…

 Tiếp đó, đồng chí Phó trưởng Trạm Y tế phường đã phổ biến các hình thức, biện pháp và yêu cầu cần thực hiện đối các đội xung kích và tổ giám sát để đạt kết quả tốt nhất trong chiến dịch phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Hiện nay, UBND phường đã thành lập 78 đội xung kích diệt bọ gậy và 11 tổ giám sát phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Theo kế hoạch, các đội xung kích và tổ giám sẽ phối hợp cùng nhân dân tuyên truyền và trực tiếp tham gia tìm diệt bọ gậy trên địa bàn phường.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy