Văn hóa xã hội

Hiệu quả từ hoạt động nhận ủy thác cho vay giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các hội đoàn thể
Ngày đăng 01/09/2017 | 17:54

Sau 15 năm hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của NHCSXH cấp trên; sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, NHCSXH quận Ba Đình đã thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Hiện nay, NHCSXH quận đã ký kết văn bản liên tịch về việc nhận ủy thác cho vay và ủy nhiệm thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm với 03 tổ chức Hội đoàn thể quận và hội, đoàn thể 14 phường; ký Hợp đồng ủy nhiệm tới 122 tổ TK&VV nhằm thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi một cách hiệu quả nhất. Tính đến 31/7/2017, dư nợ cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt 89.591 triệu đồng/2.757 hộ vay vốn tăng 78.295 triệu đồng so với ngày đầu NHCSXH quận thành lập và tăng11.500 triệu đồng so với 31/12/2016, chiếm 97,6% tổng dư nợ tín dụng. Nợ quá hạn luôn duy trì ở mức thấp và đến nay là không còn phát sinh nợ quá hạn, tỷ lệ thu trên 99% và vận động người vay gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn với số tiền 5.245 triệu đồng.

Các hội, đoàn thể từ quận tới cơ sở và các tổ TK&VV đã thực hiện tốt các nội dung ủy thác, ủy nhiệm như  tuyên truyền chủ trương về tín dụng ưu đãi, kiểm tra giám sát, kiện toàn Tổ TK&VV theo địa bàn dân cư; triển khai đồng bộ các giải pháp giúp các tổ viên sử dụng đồng vốn có hiệu quả; tạo lập nguồn vốn tự có, cùng giám sát lẫn nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn và trả nợ NHCSXH.

Nhờ có nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, hằng năm, gần 2.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có điều kiện về vốn mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống và nhiều hộ gia đình có con đang theo học các trường đại học, cao đẳng đã không còn lo lắng về việc không đủ tài chính chu cấp cho con trong thời gian theo học.

Trong những năm tiếp theo, NHCSXH sẽ tiếp tục phối hợp với hội, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mang đồng vốn chính sách giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận./.

Ngân hàng chính sách xã hội