Văn hóa xã hội

Ba Đình: Sơ kết Cổng Thông tin điện tử 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng 04/10/2017 | 16:48

Ngày 29/9, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết Cổng thông tin điện tử 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm, Cổng thông tin điện tử quận đã đăng tải 530 tin bài, thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội và quận Ba Đình. Cổng Thông tin điện tử đã tạo cầu nối để công dân, tổ chức tiếp xúc với chính quyền quận; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, đơn giản, phù hợp đáp ứng với nhu cầu công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay.

Những thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử luôn đảm bảo kịp thời, phản ánh toàn diện các hoạt động của Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ quận từ nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội; chú trọng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; tuyên truyền việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, công tác cải cách hành chính, kết quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch sốt xuất huyết, triển khai quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Cổng Thông tin điện tử quận sẽ tiếp tục bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô; chú trọng tuyên truyền các chương trình, kế hoạch của Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ quận và các vấn đề an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, kỷ cương hành chính, quản lý đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống sốt xuất huyết…

Phòng VHTT