Văn hóa xã hội

Hiệu quả từ sản phẩm tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày đăng 06/10/2017 | 17:52

Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) của Ngân hàng Chính sách Việt Nam là sản phẩm tiền gửi nhận được nhiều sự quan tâm của người nghèo và các đối tượng chính sách. Đó là “Cánh tay nối dài” cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn quận Ba Đình.

Sau 10 năm triển khai (từ năm 2007), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình đã có nhiều sáng tạo đổi mới phương pháp vay vốn. Do đó, sản phẩm tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV được đánh giá là sản phẩm tiết kiệm có triển vọng, có hiệu quả dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, bởi:

Thứ nhất, sản phẩm tiền gửi qua Tổ TK&VV đáp ứng tại điểm giao dịch cấp phường nên chi phí đi lại thấp, việc tiếp cận dễ dàng. Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình đã triển khai đủ 14 điểm giao dịch độc lập trên 14 phường thuộc quận (đạt tỷ lệ 100%); thời gian làm việc linh động từ 9h – 11h30 sáng, các ngày từ 7 – 23 hàng tháng.

Thứ hai, sản phẩm tiền gửi qua Tổ TK&VV giúp giảm thiểu tình trạng vay nặng lãi hoặc tham gia hụi (họ)...

Thứ ba, sản phẩm tiền gửi qua Tổ TK&VV là công cụ hiệu quả trong việc hình thành ý thức và thói quen tiết kiệm cho hộ nghèo, hộ chính sách. Từ đó, người nghèo và các đối tượng chính sách có những dự phòng rủi ro khi ốm đau, phát sinh chi tiêu bất thường... Đặc biệt, các tổ viên Tổ TK&VV thúc đẩy và kiểm soát lẫn nhau thực hành tiết kiệm.

Thứ tư, bên cạnh áp dụng sản phẩm tiền gửi qua Tổ TK&VV cho các thành viên Tổ TK&VV, Ngân hàng Chính sách quận Ba Đình còn mở rộng cơ hội gửi tiền cho các đối tượng không phải là thành viên Tổ TK&VV. Họ là người nghèo và các đối tượng chính sách không còn nhu cầu vay vốn nhưng có nhu cầu tiết kiệm trong trường hợp khẩn cấp, hoặc cho nhu cầu trong tương lai.

Quy trình huy động tiền gửi được Ngân hàng Chính sách quận Ba Đình áp dụng đúng theo hướng dẫn về quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV, chủ động phối hợp với UBND cấp phường và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý cho Ban quản lý Tổ TK&VV.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình đặt mục tiêu tiến tới cân bằng và dần dần tự vững về tài chính. Trong đó, hoạt động tăng cường huy động vốn, đặc biệt là huy động sản phẩm tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV được xác định cần tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Ngân hàng CSXH quận Ba Đình