Văn hóa xã hội

Vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra
Ngày đăng 10/11/2017 | 16:56

Ngày 10/11, Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ quận Ba Đình tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Tại lễ phát động các đồng chí Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ quận và các đoàn thể chính trị xã hội, lãnh đạo các phòng ban, ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận đã tham gia ủng hộ với tinh thần mỗi cán bộ ủng hộ ít nhất một ngày lương, các tiểu thương, người lao động ủng hộ một ngày lao động.

Tổng số tiền thu được trong ngày vận động là 159.784.000 đ. Theo kế hoạch cuộc vận động sẽ diễn ra đến hết ngày 08/12/2017.

Phòng VHTT