Văn hóa xã hội

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ người dân
Ngày đăng 25/10/2018 | 16:09

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán. Với các nhiệm vụ: Huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; tiếp nhận các nguồn vốn của Chính phủ và UBND các cấp để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trải qua 16 năm hoạt động, NHCSXH đã dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực huy động vốn và tiếp nhận vốn; lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH được áp dụng tương đương lãi suất các Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà nước.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị, NHCSXH đã không ngừng đổi mới, áp dụng các hình thức gửi tiền tiết kiệm đa dạng gồm: Tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn; tiết kiệm có kỳ hạn gồm nhiều kỳ hạn khác nhau từ 1 tháng đến 24 tháng; Hình thức trả lãi: đầu kỳ, cuối kỳ, định kỳ. Đồng thời, mở rộng các địa điểm giao dịch lưu động tại UBND các phường, gắn với việc thực hiện thủ tục gửi, rút tiết kiệm đảm bảo an toàn, bí mật, người dân không phải mất thời gian, đi xa. Cùng với đó, NHCSXH đã triển khai và áp dụng mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu thấp (500.000 đồng một lần/sổ) nhằm giúp cho người dân nghèo hoặc người thu nhập thấp cũng có thể gửi tiền, tạo thói quen dành dụm, tích lũy cho những khoản chi phí trong tương lai.

NHXSXH trân trọng thông báo lãi suất huy động vốn bằng VNĐ được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức (trừ tổ chức Tín dụng) áp dụng từ ngày 21/6/2018 (đối với tiền gửi có kỳ hạn), và ngày 01/7/2018 (đối với tiền gửi không kỳ hạn) như sau:

 

TT

LOẠI TIỀN GỬI

Lãi suất VNĐ

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

định kỳ hàng tháng (%/năm)

Trả lãi đầu kỳ (%/năm)

1

Tiền gửi thanhtoán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

0,20

0,10

0,10

2

Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng

4,00

4,00

3,98

3

Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng

4,10

4,09

4,07

4

Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng

4,50

4,48

4,45

5

Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng

5,10

5,04

4,97

6

Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng

5,50

5,40

5,28

7

Tiền gửi kỳ hạn 10 tháng

5,50

5,39

5,25

8

Tiền gửi kỳ hạn 11 tháng

5,50

5,37

5,23

9

Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng

6,40

6,22

6,01

10

Tiền gửi kỳ hạn 18 tháng

6,50

6,21

5,92

11

Tiền gửi kỳ hạn 24 tháng

6,50

6,12

5,75

 

Ngân hàng chính sách xã hội