Văn hóa xã hội

Phường Thành Công: Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018)
Ngày đăng 20/11/2018 | 19:18

Ngày 16-11, UBND - UB.MTTQ Phường Thành Công tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018.

Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018”; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, Phường Thành Công đã biểu đương khen thưởng 11 tổ dân phố tiểu biểu, 14 gia đình tiểu biểu và 25 cá nhân thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Thị Lan Hương – Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua và mong rằng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa phường ngày càng phát huy hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh: Phong trào này đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó ở các địa bàn dân cư. Qua đó, người dân đã cùng quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống; nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tạo môi trường văn minh, cảnh quan sạch đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh quốc phòng - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Ngọc An – Cán bộ VHTT