Văn hóa xã hội

Quan tâm trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Ngày đăng 26/12/2018 | 17:14

Nhằm góp phần chăm lo đời sống cho người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 24-12, UBND quận Ba Đình đã ban hành văn bản số 2830/UBND-LĐTBXH về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo thống kê, trên địa bàn toàn quận hiện có khoảng 2.800 đối tượng được bảo trợ xã hội. Để đảm bảo không có bất cứ người dân, hộ dân nào không có Tết, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ngành, đoàn thể thuộc quận và UBND 14 phường tập trung thực hiện công tác trợ giúp xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chi trả trợ cấp, chi trả trợ cấp Tết Nguyên đán 2019 sẽ được chú trọng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Ngoài các đối tượng chính sách, quận sẽ quan tâm tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Cùng với cấp quận, Đảng ủy - UBND 14 phường cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện ở mức tốt nhất công tác trợ giúp xã hội; đảm bảo không có bất cứ người dân, hộ dân nào không có Tết. Các kế hoạch thăm hỏi, tặng quà sẽ được xây dựng, triển khai đồng bộ. UBND các Phường sẽ bố trí nguồn ngân sách địa phương để chăm lo Tết cho các đối tượng khó khăn; gắn với việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cùng tham gia ủng hộ các đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cho người dân đón Tết đầy đủ, ấm áp.

Phòng Văn hóa và Thông tin