Văn hóa xã hội

Phường Trúc Bạch: Tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 27/12/2018 | 18:50

Ngày 25-12, Thường trực HĐND phường Trúc Bạch khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ bảy HĐND phường khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Tại kỳ họp, HĐND phường đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đối với 01 thành viên UBND phường xin nghỉ công tác. Các đại biểu đã nghe báo cáo về các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; hoạt động của HĐND; kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

Trong năm 2018, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, phương thức hoạt động phối kết hợp chặt chẽ, phường đã thực hiện 27/27 chỉ tiêu quận giao đạt trên 100%, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực; 100% đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời, dứt điểm; không có đơn tố cáo, khiếu nại. Công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm đã và sẽ được giữ vững; tổng thu ngân sách năm 2018 ước đạt 110% dự toán quận giao và chi ngân sách đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Với 8 ý kiến phát biểu, đóng góp đã làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Các ý kiến thảo luận cũng chú trọng bàn biện pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường trách nhiệm công vụ và xây dựng nền nếp “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện” của cán bộ, công chức; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết bức xúc của công dân; vận động đảng viên và nhân dân tham gia công tác đoàn thể và các phong trào thi đua ở cơ sở.

Tại kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, cơ bản kết quả được tín nhiệm cao.

-BTG-