Văn hóa xã hội

Kỳ họp thứ tám HĐND phường Điện Biên khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Ngày đăng 27/12/2018 | 19:19

Ngày 26-12, kỳ họp thứ tám HĐND phường Điện Biên khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019, báo cáo thẩm định của Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội của HĐND, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ, những kiến nghị, đề xuất.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu đã đặt ra những câu hỏi hoàn toàn sát với thực tế, những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Với 09 ý kiến phát biểu chất vấn tại kỳ họp, trong đó tập trung vào các nhóm lĩnh vực TTĐT và VSMT, VSATTP; đầu tư xây dựng, ANCT và quốc phòng QSĐP.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo UBND, Trưởng Công an phường và Chỉ huy trưởng Quân sự phường đã tiếp thu và trả lời các ý kiến, nêu rõ những bất cập, khó khăn vướng mắc và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Kết quả số phiếu tín nhiệm cao của 8 đại biểu đều đạt từ 50% trở lên. Kỳ họp đã thông qua 04 nghị quyết gồm :

+ Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường;

+ Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH –ANQP năm 2019;

+ Nghị quyết dự toán và phương án phân bổ thu chi ngân sách năm 2019;

+ Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND phường Điện Biên khóa IX,nhiệm kỳ 2016-2021 bầu.

Phường Điện Biên