Văn hóa xã hội

Phường Cống Vị tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 8 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 31/12/2018 | 10:29

Ngày 26-12, phường Cống Vị tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 8 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình KTXH – QPAN năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

Ngày 26-12, phường Cống Vị tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 8 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình KTXH – QPAN năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Thạch Bích – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường, 24 vị đại biểu HĐND phường, các đồng chí là trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và đại diện cử tri.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; xem xét kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; chương trình giám sát của HĐND phường năm 2019; chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2019; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường xem xét báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và nhiệm vụ năm 2018; tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018; dự toán và phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2019; thu chi các loại quỹ năm 2018. Nghe UBMTTQ phường thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; xem xét tình hình ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo giải trình và trả lời những vấn đề kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm. Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí UBND phường phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường.

HĐND phường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu; đồng thời thông qua 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2019; Nghị quyết ban hành về thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2019; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

Văn hóa thông tin phường Cống Vị