Văn hóa xã hội

HĐND phường Giảng Võ tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 khóa IX
Ngày đăng 31/12/2018 | 10:36

Ngày 27-12, Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa IX. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Thành - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Trọng Thái - UVBTV, Trưởng Công an quận, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ phường, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các chi bộ và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Ngày 27-12, Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa IX. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Thành - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Trọng Thái - UVBTV, Trưởng Công an quận, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ phường,  Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các chi bộ và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Các đại biểu đã nghe: Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH -  ANQP năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo thu chi ngân sách năm 2018, dự kiến phân bổ ngân sách năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; Thông báo của UBMTTQ phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Trong kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND và cả hệ thống chính trị, phường đã  vượt  mọi khó khăn,  hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu KT - XH được giao năm 2018: tổng thu ngân sách đạt 100,52%; giới thiệu việc làm đạt 107,70 %; giảm hộ nghèo đạt 200,00 %; tỷ lệ bao phủ y tế đạt 100,94 %; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100,00 %.

Các đại biểu sôi nổi thảo luận, chất vấn UBND và nhất trí thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 7 khóa IX của HĐND phường. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy các đồng chí cán bộ do HĐND bầu đã đạt tỷ lệ tín nhiệm cao ( từ 84,6% đến 100%) thể hiện lòng tin của các đại biểu Hội đồng nhân dân vào bộ máy lãnh đạo của phường hiện nay. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của phường Giảng Võ trong năm 2018 và nêu nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.