Văn hóa xã hội

Tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
Ngày đăng 28/02/2019 | 09:52

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình đã bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Giám đốc chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Ba Đình, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của toàn quận, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn quận. Tính đến 25/02/2019, tổng dư nợ đạt 136 tỷ đồng với 3.251 hộ vay vốn tại 05 chương trình tín dụng: hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, thuê mua sửa chữa nhà ở xã hội và hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với mục tiêu: “Tăng trưởng đi đôi với an toàn, hiệu quả”, NHCSXH quận đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng. Phối hợp với Hội đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch lưu động cấp phường và hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Đến thời điểm hiện tại, các hộ vay đều trả nợ gốc, lãi đầy đủ và không phát sinh nợ quá hạn trong vòng 03 năm qua. Chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về huy động tiển gửi tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch. Đến 25/02/2019, tổng số tiền gửi tiết kiệm đạt 22,9 tỷ đồng góp phần không nhỏ trong việc ổn định nguồn vốn cho vay của NHCSXH.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, NHCSXH quận tiếp tục phối hợp các phòng ban liên quan thuộc quận, UBND và hội đoàn thể các phường rà soát và hỗ trợ vốn tạo điều kiện để các hộ gia đình mở rộng sản xuất kinh doanh tăng thu nhập, tạo việc làm nhằm tránh tái nghèo, ổn định cuộc sống và góp phần vào mục tiêu an sinh xã hội trên địa  bàn.

Ngân hàng chính sách xã hội