Văn hóa xã hội

Phường Quán Thánh tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 20196
Ngày đăng 02/04/2019 | 14:18

Ngày 30/3, phường Quán Thánh đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cở sở năm 2019. Tham dự hội nghị có các đ/c là lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường cùng các các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể và gần 100 đại biểu của các địa bàn dân cư.

Ngày 30/3, phường Quán Thánh đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cở sở năm 2019. Tham dự hội nghị có các đ/c là lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường cùng các các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể và gần 100 đại biểu của các địa bàn dân cư.

Trước khi tổ chức hội nghị cấp phường, trong tháng 3/1019, 19/19 tổ dân phố trên địa bàn phường đều đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân với trên 1.300 đại biểu tham dự, có 120 ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2018, đề ra các giải pháp tích cực trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2019. Nét nổi bật của hội nghị đại biểu nhân dân các tổ dân phố năm nay đó là thành phần tham dự có đủ các thành viên từ các cụ cao niên đến các bạn thanh niên trẻ tuổi, các gia đình văn hóa tiêu biểu, các đoàn viên, hội viên các đoàn thể... Kết quả năm 2018, toàn phường có hơn 94% hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH, hơn 84% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tốt, đã giảm 100% hộ nghèo trên toàn phường (15/15 hộ), đạt 187% kế hoạch quận giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, trọng tâm là thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức hiếu hỉ; giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; giải pháp nâng cao công tác quản lý trật tự công cộng, giữ vệ sinh môi trường; công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông và văn minh đô thị. Cũng tại hội nghị, 19 tổ dân phố đã đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2019.

Kết thúc hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019 với 4 nội dung, 5 chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đạt trên 99% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% tổ đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa và đạt trên 84%.

CB VHTT phường