Văn hóa xã hội

Phường Cống Vị tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 17:24

Chiều ngày 29/3, UBND - UBMTTQ phường Cống Vị đã long trọng tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư năm 2019.

Chiều ngày 29/3, UBND - UBMTTQ phường Cống Vị đã long trọng tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư năm 2019.

Tới dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Nhàn – Phó phòng Văn hóa & Thông tin Quận Ba Đình, đ/c Phạm Thị Thạch Bích – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường;  đ/c Nguyễn Thị Bích Diệp – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường; đ/c Nguyễn Văn Hưng – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND phường và hơn 100 đại biểu, tiêu biểu cho cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động sức mạnh đại đoàn kết, đại diện cho nhân dân phường Cống Vị.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018; rút ra những ưu khuyết điểm, bài học kinh nghiệm; nghe báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị đại biểu nhân dân ở 31 tổ dân phố, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân qua các hội nghị đã được tổng hợp; bàn việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng văn minh đô thị; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nội dung của phong trào, các cuộc vận động mà xuyên suốt là việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề của năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”, đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp để thực hiện trong năm 2019.

Đại đa số nhân dân đã thấy được tác dụng, tầm quan trọng của phong trào, của cuộc vận động, nhiều gia đình, nhiều tổ dân phố đã đạt được những tiêu chí văn hóa với chất lượng cao, truyền thống tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa được phát huy mạnh mẽ, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị đã có những chuyến biến, nếp sống văn minh trong ứng xử, trong giao tiếp, trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động được nâng lên, nội bộ nhân dân ổn định, đoàn kết thống nhất, đó là những yếu tố cơ bản xây dựng phường ngày càng ổn định và phát triển vững mạnh.

Với tinh thần đó,  hội nghị kêu gọi mỗi đại biểu hãy nêu cao trách nhiệm, ý thức làm chủ và nghĩa vụ đối với việc xây dựng địa phương, đồng thời là hạt nhân ở mỗi tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để nghị quyết hội nghị thành hiện thực, phấn đấu xây dựng phường Cống vị phát triển vững mạnh, mà ở đó, mỗi người là một công dân tiêu biểu, mỗi gia đình là địa chỉ văn hóa, mỗi tổ dân phố, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là một tập thể văn hóa.

Văn hóa thông tin phường