Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 05/04/2019 | 10:00

Ngày 1/4, quận Ba Đình đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại UBND 14 phường trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận – Trưởng ban Ban chỉ đạo TĐT Dân số và Nhà ở quận Ba Đình đã đến dự và chỉ đạo tại Lễ ra quân của phường Ngọc Khánh.

Ngày 1/4, quận Ba Đình đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại UBND 14 phường trên địa bàn.

Lễ ra quân nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của TĐT; Nâng cao và thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng của cuộc TĐT; Nâng cao ý thức của người dân để tích cực ủng hộ TĐT qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của điều tra viên thống kê, tổ trưởng điều tra, giám sát viên, thành viên BCĐ các cấp trong việc thu thập và kiểm tra, xác minh thông tin đã được thu thập.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó chủ tịch UBND quận - Trưởng ban Ban chỉ đạo TĐT Dân số và Nhà ở Quận đã có những chỉ đạo, lưu ý quan trọng để thống nhất về quan điểm, hành động nhằm thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất, chất lượng tốt nhất cuộc TĐT trên địa bàn quận. Theo đó, cần phải có nhận thức thật rõ về mục đích và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra lớn lần thứ năm diễn ra trên toàn quốc (lần thứ nhất vào 01/4/1979, sau đó cứ 10 năm lại tiến hành Tổng điều tra 1 lần). Cuộc TĐT kỳ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là đất nước đang ở giai đoạn đổi mới căn bản về cơ chế quản lý, hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng mạnh mẽ, kinh tế xã hội sau 10 năm trở lại đây có bước phát triển nhanh, nhưng cũng bộc lộ một số vấn đề về mặt trái của cơ chế thị trường, nhất là những vấn đề về xã hội, con người. Kết quả cuộc TĐT là cơ sở quan trọng để đánh giá quá trình thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ đạo quận, phường, các lực lượng chức năng và các giám sát viên, điều tra viên đều phải có quyết tâm và trách nhiệm cao để hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng của cuộc TĐT, phấn đấu toàn quận hoàn thành trước ngày 15/4/2019.

Ngay sau Lễ ra quân, Ban chỉ đạo của 14 phường đã tiến hành phỏng vấn mẫu tại các hộ gia đình và tổ chức rút kinh nghiệm.

Phòng Văn hoá thông tin