Văn hóa xã hội

Phường Quán Thánh tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống ma túy
Ngày đăng 01/07/2019 | 09:29

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống Ma túy; Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống Ma túy, ngày 26/6, UBND phường Quán Thánh tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về cách nhận biết và phòng, chống Ma túy. Hội nghị đã tuyên truyền đến các đại biểu tác hại của Ma túy đối với sức khỏe con người, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn Ma túy ra khỏi cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh cho giới trẻ nói chung và các tầng lớp nhân dân nói chung.

Trước đó, ngày 21/6, UBND phường đã tổ chức đoàn xe diễu hành tuyên truyền, cổ động phòng chống Ma túy trên toàn địa bàn phường.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền, cổ động phòng chống Ma túy phường Quán Thánh

Các hoạt động tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên về hậu quả, tác hại của việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma túy, đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền phường trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy.

CB VHTT phường