Văn hóa xã hội

Phường Quán Thánh tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
Ngày đăng 01/07/2019 | 09:39

Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 28/6, UBND phường Quán Thánh tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề về “ Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình - Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”.

Tại hội nghị, Báo cáo viên đã gửi tới các gia đình những thông điệp nhân văn sâu sắc về gia đình; chia sẻ những kinh nghiệm nhằm giữ gìn văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình; phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em các bậc cha mẹ, trẻ nhỏ…

Báo cáo viên chia sẻ những thông điệp nhân văn sâu sắc về gia đình tại Hội nghị

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

CB VHTT phường