Văn hóa xã hội

Phúc Xá triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày đăng 24/10/2019 | 13:35

Ngày 22/10, UBMTTQ phường Phúc Xá phối hợp với BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phường tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và Hướng dẫn bình xét danh hiệu tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền phường; Trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận các địa bàn dân cư; tổ trưởng 26 tổ dân phố và đại diện các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn phường.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND, UB.MTTQ phường thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 09 địa bàn dân cư, 26 tổ dân phố,và Hướng dẫn số 1039/HD-UBND ngày 15/10/2019 của UBND phường về việc tổ chức bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá năm 2019 theo Nghị quyết số 122/2018/NQ-CP ngày 17/9/2019 của Chính phủ và Hướng dẫn số 1965/HD-BCĐ ngày 27/9/2019 của UBND quận Ba Đình về thực hiện phong trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH”. Theo đó, từ ngày 15 đến ngày 30/10/2019  các địa bàn dân cư, 26 tổ dân phố sẽ tiến hành việc bình xét các danh hiệu gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá tại địa bàn và trình UBND - BCĐ phong trào phường xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá cho các hộ dân, và xét đề nghị UBND quận công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hoá cho các tổ dân phố đạt tiêu chí theo quy định.

Thời gian tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại các điạ bàn dân cư, tổ dân phố cũng sẽ được tập trung triển khai từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 18/11/2019 trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn Đảng, toàn dân, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, sự tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân vào sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền phường trong từng lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở.

                                Phạm Thị Nết - CBVHTT