Văn hóa xã hội

Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
Ngày đăng 03/01/2020 | 09:06

Ngày 02/01, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Năm 2019, công tác xây dựng gia đình văn hóa được xác định là yếu tố hàng đầu trong việc xây dựng các mô hình văn hóa khác, là tiền đề quan trọng trong quá trình đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Năm 2019, số hộ được công nhận GĐVH là 53.318 hộ bằng 93,4%, đạt 107,3% chỉ tiêu thành phố giao, đạt 103,7% chỉ tiêu quận giao; có 345 tổ dân phố đạt Tổ dân phố đạt văn hóa, bằng 90,7%, đạt 123% chỉ tiêu thành phố giao, đạt 108,8% chỉ tiêu quận giao; có 12 đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” lần đầu (giai đoạn 2018 - 2019). 
 
Việc quản lý lễ hội trên địa bàn được triển khai thực hiện nghiêm túc, 100% các lễ hội được tổ chức đúng theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị và Chỉ thị 04/CT-UBND, trong năm 2019, các phường tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về TTĐT,TTXD,VSMT và hưởng ứng thực hiện xây dựng  tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị. Phường và quận đã tổ chức gần 350 buổi ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường vào sáng Thứ 7. Xử phạt và thu giữ nhiều phương tiện đỗ xe không đúng nơi quy, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND 14 phường tổ chức 02 đợt ra quân cao điểm tháo dỡ 45 biển quảng cáo, khung biển quảng cáo; hơn 100 biển hiệu, biển vẫy, baner sai quy định; bóc xóa trên 1.500m2 QCRV, thống kê 429 số điện thoại vi phạm. Xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông với 18 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định…
 
Để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận chỉ đạo, hướng dẫn các phường, các ngành, đoàn thể và các đơn vị cụ thể hóa việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” thành các quy ước, quy định thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình, tại cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố. Ngày 07/6/2019, UBND quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về triển khai thực hiện mô hình tuyên truyền 02 bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội. Theo đó, Quận đã lựa chọn 5 mô hình thành phố triển khai để tổ chức thực hiện tại quận, đó là: Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Mô hình tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp.
 
Trong công tác phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, hiện trên địa bàn quận có 165 tổ hòa giải với 1.108 hòa giải viên. Năm 2019, tổng số vụ việc phát sinh 197 vụ, trong đó hòa giải thành 185 vụ, đạt tỷ lệ 93,09%. Lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ tương, chính sách của Đảng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật, trợ giúp.
 
Nhiệm vụ năm 2020, quận tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 122/NĐ-CP. Nhân rộng các điển hình tiên tiến tại từng địa bàn dân cư, từng phường trong xây dựng phong trào. Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền hai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố nhằm thay đổi ý thức và hành động của người dân, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; giữ gìn văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý hè phố; phòng chống tệ nạn xã hội... Phát huy vai trò của các hội đoàn thể xây dựng các mô hình “Đoạn đường bích họa”, “Hoa trong phố”, xóa bỏ các điểm chân rác... nhằm tạo cảnh quan đô thị, hạn chế việc vứt rác không đúng quy định của người dân.

 

Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện hóa công tác PBGDPL và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL gắn với triển khai thực hiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật theo chuyên đề nhất là những lĩnh vực phức tạp, kịp thời phát hiện sai sót, hướng dẫn khắc phục đề phòng phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước. Tăng cường công tác tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,...

 

Nguyễn Sơn