Văn hóa xã hội

Trao quyết định công nhận tài liệu lưu trữ quý hiếm tại các cơ sở thờ tự quận Ba Đình
Ngày đăng 27/02/2020 | 08:19

Ngày 26/2, UBND thành phố Hà Nội trao quyết định công nhận Đạo sắc phong là tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại 4 cơ sở thờ tự trên địa bàn quận Ba Đình gồm: đền Quán Thánh, đình Ngũ Xã, chùa Hoè Nhai và đình Vạn Phúc.

Dự Lễ trao quyết định có đồng chí Vũ Văn Tuyên - Chi cục trưởng chi cục văn thư lưu, Phó chủ tịch HĐ thẩm định tài liệu quý hiếm của thành phố Hà Nội, đại diện các phòng Nội vụ, Văn hóa và thông tin quận Ba Đình, lãnh đạo UBND phường và đại diện Ban quản lý di tích đền Quán Thánh, đình Ngũ Xã, chùa Hoè Nhai và đình Vạn Phúc.

Cụ thể, UBND Thành phố công nhận 08 đạo Sắc phong tại Đền Quán Thánh - phường Quán Thánh, 02 đạo Sắc phong tại Đình Vạn Phúc - phường Đội Cấn; 02 đạo Sắc phong tại Đình Ngũ Xã - phường Trúc Bạch;  01 đạo Sắc phong cá nhân là người có công là Chân Truyền Thiền Tông (Ty truyền tăng Vường Hạ Tuyển) đối với Chùa Hòe Nhai - phường Nguyễn Trung Trực.

Tài liệu lưu trữ là sản phẩm lao động sáng tạo, là kết quả trí tuệ của các tập thể, cá nhân trong các cơ quan Nhà nước; là những thông tin có độ chính xác cao; là di sản văn hóa; là tài sản vô giá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình nói riêng, của cả  dân tộc và thành phố Hà Nội nói chung; là một bộ phận của phông Lưu trữ Quốc gia. Đặc biệt, tài liệu lưu trữ quý, hiếm là có giá trị cao về tư tưởng, chính trị, về lịch sử văn hóa xã hội; nó có tính độc đáo, hiếm có, được lưu truyền trong nhân dân qua nhiều thế hệ, nếu mất đi không có gì thay thế được.

Xuất phát từ những lý do trên, năm 2014 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành: Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 23/5/2014 về việc sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm; Quyết định số 6236/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 về việc phê duyệt Đề án sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số:  2659 /QĐ-UBND, ngày 10  tháng  6   năm 2015 ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn tài liệu lưu trữ quý, hiếm và quy trình đăng ký, công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 04/02/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định công nhận các đạo Sắc phòng tại 04 di tích của quận Ba Đình.

Phòng Nội vụ