Văn hóa xã hội

Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar và các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
Ngày đăng 14/03/2020 | 16:26

Ngày 14/3, UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 369/UBND-VHTT về việc tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, nhà hàng có sử dụng nhạc mạnh (quán bar), karaoke và các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND 14 phường thông báo bằng văn bản đến tất cả các chủ cơ sở kinh doanh Câu lạc bộ, nhà hàng có sử dụng nhạc mạnh (quán bar), cơ sở karaoke tạm dừng hoạt động kinh doanh; Các địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tạm dừng đón khách; Các điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tạm dừng các hoạt động. Thời gian tạm dừng từ nay đến hết ngày 31/3/2020.

UBND quận cũng giao Công an quận, Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với UBND 14 phường tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các cơ sở kinh doanh CLB, karaoke, các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận phối hợp với UBND 14 phường tổ chức phun khử khuẩn tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận; Tuyên truyền, hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh CLB, karaoke tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh tại cơ sở theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Đình tạm dừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa và các điểm sân khấu ngoài trời ngã tư Kim Mã- Núi Trúc; Thời gian tạm dừng từ nay đến hết ngày 31/3/2020.

Nội dung chi tiết Công văn 369/UBND-VHTT xin xem tại đây:

/documents/3986772/0/vbdi_369_UBND-VHTT%2814.03.2020_15h36p40%29_signed.pdf/833bcd2d-7f1c-415e-b79d-43558bfddfa2

Phòng Văn hoá và Thông tin