Văn hóa xã hội

Tổ dân phố an toàn, Ngõ phố an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 17/03/2020 | 18:24

Ngày 16/3/2020, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch 85/KH-UBND về Triển khai thực hiện “Tổ dân phố an toàn, Ngõ phố an toàn” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý thức của mỗi người dân trong việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần xây dựng quận Ba Đình Văn minh - An toàn - Thân thiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hai do dịch bệnh gây ra.

Bên cạnh đó, Kế hoạch này cũng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Duy trì nề nếp trong việc tổng vệ sinh, thu gom rác thải tồn đọng tại các địa bàn dân cư, các điểm kinh doanh, cửa hàng, khu vực họp chợ và các điểm công cộng trên địa bàn quận.

Theo Kế hoạch 85, các lực lượng chức năng tổ chức các đợt tuyên truyền về nội dung công tác phòng chống dịch, đảm bảo “Tổ dân phố an toàn, Ngõ phố an toàn” trong công tác phòng chống dịch, phát hiện sớm trường hợp đi công tác nước ngoài hoặc nhập cảnh từ nước ngoài về dưới 14 ngày để kịp thời báo cáo Y tế, theo dõi, giám sát từ cộng đồng dân cư.

Thường xuyên tổng vệ sinh chiều thứ sáu và sáng thứ bảy trên địa bàn dân cư, vận động nhân dân thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng tại các địa bàn dân cư, các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu vực chợ và các điểm công cộng về nơi qua định. Ra quân tổng vệ sinh trong các ngõ phố, các nhà văn hoá, Đình - Đền - Chùa.

Phòng Văn hoá và Thông tin