Văn hóa xã hội

Thông báo: Kế hoạch Tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các CSGD công lập quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy làm việc tại các CSGD công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng 12/06/2020 | 16:53

Ngày 09/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Ngày 12/6/2020 UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND của UBND quận Ba Đình về việc Tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các CSGD công lập quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy làm việc tại các CSGD công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

 

Các thí sinh tham gia xét tuyển nộp hồ sơ tại Quầy số 10, 11, Bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính quận, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai

 

Nội dung chi tiết:

1. Quyết định số 2362/QĐ-UBND: xem tại đây

2. Kế hoạch số 126/KH-UBND: xem tại đây

3. Các mẫu đơn: Mẫu phiếu đăng ký lần đầu, Mẫu phiếu chuyển đổi lần 1, Mẫu phiếu chuyển đổi lần 2